Pædagogik

I Skattekisten er vi 6 fastansatte inkl. Leder og souschef, som også har timer sammen med børnene. Bemærk at Alle personaler er uddannede.
Vi arbejder ud fra det mål at børnehaven skal være et trygt og rart sted at være barn i. Samtidig et sted med engagerede voksne, som både fungerer som inspiratorer for børnene ift. deres udvikling, men også er rollemodeller for børnene i en anerkendende atmosfære, der gør, at hver barn føler sig trygt og accepteret. Samtidig arbejdes der målrettet med at alle børn har gode venskaber, således at barnet føler sig som et værdifuldt medlem af konkrete fællesskaber (inklusion).

Vores værdigrundlag er baseret på, at man tager hensyn og hjælper hinanden, de store hjælper de små,  de “gamle” børn hjælper de nye, at man taler pænt til hinanden (barn/barn) og til de voksne.

Rutiner, relationer (venskaber ikke mindst), plus traditioner er højt prioriteret i vores praksis. Vi er meget opmærksomme på, at børn både skal have plads til egne/fælles lege, men også, at vi som pædagogisk personale har til opgave at skabe læring, muligheder og udfordringer for børnene i deres hverdag.

Vi er (som personalegruppe) meget bevidste om at dække hele spektret af pædagogik. Derfor har hver personale sine egne specielle områder indenfor pædagogik. Vi dækker temaer som sprog, inklusion, musik/rytmik, krop og bevægelse, it, natur, værksted, kreativ samt mange andre egenskaber.

Vi arbejder med læreplaner hele året rundt (ud fra Dagtilbudslovens §7 og §8) -se link.

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=182051#id8d6b4e44-377a-4275-ae0b-1f293874ce83

De seks læreplanstemaer er:

1) Alsidig personlig udvikling.

2) Sociale kompetencer.

3) Sproglig udvikling.

4) Krop og bevægelse.

5) Naturen og naturfænomener.

6) Kulturelle udtryksformer og værdier.

(OBS her skal der lige gøres opmærksom på at dette er under redigering og snarest vil dette blive opdateret)

Børnene er typisk opdelt i meningsgivende, læringsmæssige eller sociale fælleskaber med fokus på et bestemt læreplanstema, men ofte tages der afsæt i børnenes egne interesser og personalet følger barnets spor.

 

Aktuelt:
NB  Covid19 situationen taget i betragtning – er vi i fuld gang med arbejdet med, at implementere ny lovgivning omkring “Den ny styrkede pædagogiske læreplan”. Her arbejdes der med at skabe en refleksions- og evalueringskultur. Vi øver os.   

Slutteligt (for pædagogisk interesserede):

Vi er en dynamisk og refleksiv personalegruppe, der konstant søger at blive dygtigere i tråd med tanken om livslang læring. Teori og praksis går hånd i hånd.

Blandt andet igennem omfattende kursusvirksomhed og diverse læringsprocesser søges det fra ledelsens side at institutionen Skattekisten fortsat vil være med på “beatet” indenfor dansk pædagogik.

Anvendt Teori og forskning kan debatteres i institutionen.