Kort om Os

Det Private Børnehus, Skattekisten er en privat børnehave (Hvidovre’s første af slagsen) med op til 39 børn i alderen 2,10-6 år.  Børnehavehuset har egen ventelisteopskrivning.

Børnesyn:
Skattekisten skal være et godt sted, at være barn, forældre og personale. 

Pædagogisk filosofi:
Vores pædagogiske filosofi er nærvær og omsorg -i en dynamisk/hyggelig og udviklende hverdag, der er præget af tryghed og faglighed. 

Personalet er uddannet pædagoger eller uddannet pædagogiske assistenter. Mange har forskellige spændende tillægsuddannelser i fx natur, rytmik, krop og bevægelse mv.  Målet med det, er, at sikre et højt fag-fagligt niveau, som kan bidrage til at sikre en refleksions og evalueringskultur. 

Som noget unikt er ledelsesfilosofien blandt andet at “ledelse foregår på gulvet”- altså blandt personale, forældre og børn- så både leder og souschef har meget høj grad af børnetimer frem for administration/kontor timer. 

Ring og lav en aftale med os, så viser vi gerne rundt og uddyber og forklarer hvorfor og hvordan, at vi gør som vi gør.