Konklusionen på seneste pædagogiske tilsyn

PÆDAGOGISK TILSYN I DAGTILBUD
KONKLUSION HVIDOVRE KOMMUNE
1
Dagtilbuddets navn Hvidovregade 47
Tilsynsførende konsulent Nethe Johansen
Dato tilsynsbesøg 18-11-2019

Kvalitetssamtatale med konsulent Nethe Johansen og Børne unge chef Charlotte Ibsen 21-01-2020

Konklusion (offentliggøres på dagtilbuddets hjemmeside straks efter Kvalitetssamtalen)
Privatbørnehaven Hvidovregade 47, er på alle måder en velfungerende børnehave. Der arbejdes meget
kvalificeret med at leve op til Dagtilbudsloven samt der arbejdes videre, på egen hånd, med at understøtte
et godt forældresamarbejde og ift. at Trivselsvurdere alle børn.
Der er fokus på trivsel, nærvær, omsorg og anerkendelse ift. alle børn og der arbejdes bevidst og
professionelt med at integrere metoder, der understøtter udvikling af refleksions- og evalueringskultur.
Medarbejdere og ledelse er fagligt engagerede og besidder et højt refleksionsniveau, hvilket også
understøttes gennem strukturer og organisering i hverdagen og på refleksionsmøder.
Både ledelse og medarbejdere er nysgerrige og åbne for nye metoder og veje til at sikre det gode børneliv,
hvilket samlet betyder at Hvidovregade er en populær institution.
Der arbejdes rigtig godt med systematisk at understøtte børn i udsatte positioner, hvilket betyder at der ses
en god udvikling hos børnene, i samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere.
Der samarbejdes, også tværfagligt, i forbindelse med overgange, på at formidle positiv viden om børnene,
og dermed understøtte mulighed for, at alle børn får en god skolestart, med udgangspunkt i det enkelte
barns behov.
Der er en meget aktiv og positiv forældrebestyrelse, der bakker medarbejderne og ledelsen op, og som
medvirker til at give konstruktiv feedback og sparring på den pædagogiske praksis.
Bestyrelsen har i forbindelse med privatisering af børnehaven arbejdet med at definere hvilken
pædagogiske profil institutionen skal have/ har. Det er herefter defineret at det som Privatbørnehaven
Hvidovregade skal kendes på, er Nærvær. Det lever institutionen til fulde op til.