Håndhygiejne

Hvorfor håndhygiejne?

Sygdom i daginstitutioner er mellem to til syv gange så stort som hos børn der passes hjemme.

Smitterisikoen bliver mindre gennem bedre hygiejne, øget udendørsophold, øget plads og luftskifte.

Undersøgelser viser at hvis børn, forældre og personale lærer korrekt håndhygiejne reduceres børnenes sygedage med over 30%.

Vi vasker hænder:

– Efter toiletbesøg

– Efter barnet er blevet hjulpet med toiletbesøg

– Efter næsepudsning

– Før spisning

– Efter spisning

– Efter leg udenfor

– Efter sortering af urent vasketøj

– Efter anvendelse af engangshandsker

– Hænder vaskes i min 15 sek.

Gør det til fast vane, at dit barn vasker hænder, inden det forlader børnehaven – eller med det samme, når I kommer hjem. Herved reduceres risikoen for videre smitte til hjemmet.

Hånddesinfektion foretages:

– Ved synlig forurening på hænder (afførring, urin, opkast, snot m.v.) Udføres først håndvask med efterfølgende hånddesinfektion.

– Ved brug af engangshandsker, hvor hænderne bliver svedige, udføres håndvask med efterfølgende hånddesinfektion.

– Der benyttes ethanol 70-85% tilsat glycerol, ca. 2 ml pr. gang.

Sådan vaskes hænderne:

– Hænder gøres våde i KOLDT vand

– Flydende sæbe indsmøres

– Håndflader indsæbes

– Dernæst håndrygge

– Mellem fingre

– Husk fingerspidser

– Og tommelfingre

– Og til sidst – begge håndled

– Sæben skylles af i det kolde vand.

Lær dit barn at lukke for vandet med albuen (hvis det kan lade sig gøre) i stedet for hånden, så bakterier fra armaturet ikke tilbageføres på hænder.

– Hænder tørres i børnehaven med papir

– I hjemmet med rent og tørt håndklæde.