Håndhygiejne

Vejledning til korrekt håndvask

Daginstitutionsbørn sygelighed er mellem to til syv gange så stor som børn, der passes hjemme.

Sygeligheden vokser signifikant jo dårligere pladsforholdene er.

Smitterisikoen bliver mindre gennem bedre hygiejne, øget udendørsophold, øget plads og luftskifte.

Hvis børn, forældre og personale lærer korrekt håndhygiejne reduceres børnenes sygedage med over 30%, viser undersøgelser.

Vi vasker hænder:

– Efter toiletbesøg

– Efter barnet er blevet hjulpet med toiletbesøg

– Efter næsepudsning

– Før spisning

– Efter spisning

– Efter leg udenfor

– Efter sortering af urent vasketøj

– Efter anvendelse af engangshandsker

– Hænder vaskes i min 15 sek.

Gør det til fast vane, at dit barn vasker hænder, inden det forlader børnehaven – eller med det samme, når I kommer hjem. Herved reduceres risikoen for videre smitte til hjemmet.

Hånddesinfektion foretages:

– Ved synlig forurening på hænder (afførring, urin, opkast, snot m.v.) Udføres først håndvask med efterfølgende hånddesinfektion.

– Ved brug af engangshandsker, hvor hænderne bliver svedige, udføres håndvask med efterfølgende hånddesinfektion.

– Der benyttes ethanol 70-85% tilsat glycerol, ca. 2 ml pr. gang, fra apoteket.

Sådan vaskes hænderne:

– Hænder gøres våde i KOLDT vand

– Flydende sæbe indsmøres

– Håndflader indsæbes

– Dernæst håndrygge

– Mellem fingre

– Husk fingrespidser

– Og tommelfingre

– Og til sidst – begge håndled

– Sæben skylles af i det kolde vand.

Lær dit barn at lukke for vandet med albuen (hvis det kan lade sig gøre) i stedet for hånden, så bakterier fra armaturet ikke tilbageføres på hænder.

– Hænder tørres i børnehaven med papir

– I hjemmet med rent og tørt håndklæde.

Her er en remse og en sang, I kan lære børnene, når de vasker hænder i min 15. min. Måske kender i dem i forvejen?:

Min hånd er blevet griset,

og efter jeg har tisset,

så skal jeg hænder vaske

Med vand og sæbe pjaske.

Først den ene hånd,

og så den anden hånd,

og gnub og skrub,

Til den bliver ren.