Den sidste tid i Børnehaven

Den sidste tid i Børnehaven.

Aktiviteter:

For de børn der skal i skole er der planlagt forskellige aktiviteter og det er kun  de børn der deltager i disse.

Vi har en obligatorisk ”hemmelig” tur og afslutningsvist den store afslutningsfest her i børnehaven. denne fest er naturligvis kun for de store som stopper.

Børnehaveklassen:

Børnene inviteres som regel en dag i april måned til at deltage nogle timer i børnehaveklassen. I som forældre inviteres til en fælles orienteringsaften i oktober/november måned, hvor skoleinspektøren, børnehaveklasselærerne og personalet fra fritidshjemmene orienterer jer om den kommende skolestart.

Eventuelle vanskeligheder ved skolestart:

Da der fra politisk side er krav om at institutioner og skoler skal samarbejdes i højere grad end tidligere, er det besluttet, at vi skal give skolen besked, hvis et barn kan have vanskeligheder ved skolestart. I som forældre bliver naturligvis orienteret og skal give jeres tilladelse.

Ovenstående tiltag er først og fremmest for at give den bedst mulige skolestart for barnet.

Vi lægger vægt på at påvirke børnene til at:

  • Selv at løse konflikter og tage hensyn til andre.
  • Lære at lytte til de andre børn

At de får en positiv selvopfattelse