Den første tid i Børnehaven

Mennesker er forskellige, og der kan derfor ikke opstilles faste regler for modtagelse af børn. Vi prioriterer modtagelse af nye børn meget højt, og vi forsøger at planlægge en individuel modtagelse af barn og forældre.

Det har ofte vist sig, at en god start i institutionen giver et godt institutionsforløb. Det bør dog nævnes, at modtagelsen må foregå med hensyntagen til institutionens dagligdag.

Vi (personalet i børnehaven og I som forældre), aftaler i fællesskab rammerne omkring indkøringsperioden for det enkelte barn.

Generelt er det vores erfaring, at det er bedst – hvis I har mulighed for – at en af jer forældre, er sammen med jeres barn i institutionen de første dage. Det gør ligeledes en stor forskel for barnet, hvis dagene i Institutionen ikke bliver for lange i starten. Det tager på kræfterne at være lille, ny og skulle forholde sig til så meget på en gang.

Det er vigtigt både for jeres barns tryghed, men også for at I føler jer godt tilpas, at I lærer miljøet og personalet at kende.

Vi er tre fastansatte på hver stue. Vi har skiftende arbejdstider, så det ville være forskelligt,

hvem af os der er på stuen om morgenen og eftermiddagen.

Vi vil alle tre tage os af både jeres barn og jer. En af os vil være jeres kontaktpædagog og vil derfor være særlig opmærksom på, om I som familie trives godt i Børnehavehuset.

Det er til hver en tid vigtigt, at der er en tæt kontakt mellem hjemmet og Institutionen.

Når I aflever jeres barn den første morgen, aftaler I med personalet, hvordan I helst vil sige farvel.

Inden et nyt barn starter i børnehaven, fortæller vi de børn som er på stuen, at der starter et nyt barn, så alle kan tage godt imod den nye dreng eller pige.