Aflevering og afhentning

Aflevering & afhentning / Fremmøde og Fravær

Aflevering & afhentning:

OBS grundet Covid19 er der særlige regler og rammer for aflevering/afhentning. Se opslag i børnehaven.

  • Aflevering –skal ske ved at barn & forældre kommer og siger go’ morgen/hej til personalet som er på stuen. Det er samtidig vigtigt at vi får besked, hvis der har været nogle faktorer om morgenen, som kan danne grundlag for humøret eller barnets trivsel den pågældende dag.

Afhentning-  af barnet sker ved at barn & forældre kommer og siger farvel inden afgang fra børnehaven til en af de voksne.

Hvis andre end mor/far henter, SKAL dette oplyses på dagen på en sms eller ved skriftlig langtidsaftale på mail- med Leder. Fx “Mormor på altid hente”.

Fremmøde og Fravær:

  • Ved fremmøde senere end kl. 9.00 er det vigtigt at i ringer og spørger om det er okay, da i ellers kan risikere at komme til en lukket børnehave, hvor alle er smuttet på tur. Samtidig kan dagsrytmen, børnenes aktiviteter forstyrres en hel del ved spontane afleveringer. Vi opfordrer her til at vise så meget hensyn som overhovedet muligt.
  • Ved ferier, er det vigtigt at få meldt ferie på sms, da personaleferie bliver lagt efter hvor mange børn der er i børnehave.

Af hensyn til planlægning af en god dag for børn og personale, er det vigtigt, at i som forældre GIVER BESKED, hvis jeres barn er syg i så god tid som muligt. Ligeledes ved fridage, ferie, tandlæge, læge, andre ændringer mv, er info en rigtig god ting. Og især ved Covid 19 symptomer. Husk at følg’ retningslinjer og anbefalinger -spørg gerne ledelsen til råds herom.