Bestyrelse

Forældrebestyrelsen i Børnehavehuset består pr. valg 2/11-2017 af:

2 repræsentanter fra Danske Daginstitutioner, som kan sidde ubegrænset tidsmæssigt. ( den ene er valgt som formand)

Ordinære medlemmer: er forældre valgt i forældregruppen

Ledelsen i institutionen

Disse sidder en valgperiode.