Bestyrelse

Bestyrelsen i “Det private børnehus, Skattekisten” består af følgende medlemmer: 

2 repræsentanter fra Danske Daginstitutioner, som kan sidde ubegrænset tidsmæssigt. ( den ene er valgt som formand)

Ordinære medlemmer: som er valgt på et forældremøde. (disse er valgt for en periode)

Ledelsen i institutionen