Bestyrelse

Forældrebestyrelsen i Børnehavehuset består pr. valg 2/11-2017 af:

2 repræsentanter fra Danske Daginstitutioner, som kan sidde ubegrænset tidsmæssigt.

Ordinære medlemmer: er forældre valgt i forældregruppen

Ledelsen i institutionen

Et politisk kommunalt udpeget medlem og en politisk kommunal udpeget Suppleant.

Disse sidder en valgperiode.