Sidste Nyt

Sidste Nyt.
Børnehavehuset, Hvidovregade 47 har netop fået godkendt ny lokation på Immerkær 27a. Den ny matrikel skal istandsættes og klargøres til Børnehavebrug inden en reel flytning kan ske.
Vores håb er, at vi kan flytte i indeværende år, men vil løbende opdatere om processen.

Lidt om matriklen, Immerkær 27a.
Immerkær 27a er en tidligere børnehave med en masse gode rum og meget velegnet til formålet børnehave. Indeområderne er på knap 365 kvadratmeter (ca. 4 gange større end Hvidovregade 47). Der er et udeareal på 806 kvadratmeter.
Ligeledes ligger matriklen klods opad Rebæk sø området, Rødovre Station og Brøndbyskoven.

Covid 19.
Vi fortsætter udelivet så længe, som muligt i børnehaven. Ligeledes forsøger vi at efterleve alle retningslinjer fra sundhedsstyrelsen efter bedste evne. Vi opfordrer fortsat til, at børn med mere end et sygdoms-symptom eller hvis barnets almentilstand er påvirket – bliver hjemme. Husk at give svar på eventuelle Covid 19 test. Ved spørgsmål -kontakt ledelsen.