Årshjul

Årshjulet er i år inddelt efter de læreplanstemaer, vi arbejder med i den aktuelle periode. Udover de temaer som er beskrevet, vil hele året rumme arbejde med jeres barns personlige udvikling.

Vi opstiller nogle mål til hvert tema, som vil blive evalueret til vores personalemøder, dvs. en gang om måneden. I vil løbende kunne følge med på vores tavler. Dokumentationen vil være på skrift på billeder og på vores iPad, samt på intra.   Vores komplete pædagogiske læreplan (inkulsiv Hvidovre kommunes børnepolitik) kan findes i følgende PDF: Pædagogiske læreplaner 2015, og konkrete eksempler på hvordan vi har arbejdet med de individuelle læreplanstemaer kan findes i underpunkterne til Pæd. læreplaner i menuen til venstre.

Derudover har vi følgende aktiviteter i årets løb:   Januar: Smør selv tirsdag d. 13 på Rød stue og smør selv tirsdag d. 27 på Grøn stue. Julefrokost med bestyrelsen d. 30.   Februar: Smør selv tirsdag d. 3 på Rød stue og smør selv tirsdag d. 24 på Grøn stue. Forældrekaffe onsdag d. 4 kl. 14.30 på Rød stue og forældrekaffe onsdag d. 25 kl. 14.30  på Grøn stue.   Vinterferie i uge 7, meld ind så hurtigt som muligt om jeres barn/børn kommer eller holder fri. Klippe/klistrer vi til fastelavn, som bliver holdt fælles for Rød og Grøn stue fredag d. 13. Børnene kommer udklædt og vi slår katten af tønden. Hygiejneuge i uge 8 – vi har fokus på håndvask.   Marts: Påskefrokost for begge stuer fredag d. 27.   April: Smør selv tirsdag d. 14 på Rød og smør selv tirsdag d. 28 på Grøn stue. Sverigesturen for de store (skolebørn) bliver fredag d.10. Afslutningsfest og hemmelig tur for de børn som skal i skole, d. 30 april  2015, børnene bliver til kl. 20.00 denne dag. Skolebørnenes forældre plejer at stå for et arrangement for alle børn og voksne, hvor vi siger pænt farvel til alle de børn der skal i skole. ((Farvel, evt. i uge 17?))   Maj: LUKKET fredag d. 1 og LUKKET fredag d. 15, dagen efter Kristi Himmelfart  d. 14. Bedsteforældredag tirsdag d. 19 kl. 14.30-16.00, alle bedsteforældre er velkomne til at komme og hjælpe deres barnebarn/børn med at plante en blomst eller andet som de selv har taget med. Vi byder nye børn velkommen i maj måned.         Juni: Ingen smør selv i juni, juli og august måned, vi starter igen til september. Mini OL i uge 25. FÆLLES FORÆLDREKAFFE tirsdag d. 23 KL. 14.30-16.00. Husk at overholde mødetiderne i sommer månederne, da hele huset kan finde på at gå på tur kl. 09.00!! Juli: Sommerferien afvikles for os alle. Husk at overholde mødetiderne i sommer månederne, da hele huset kan finde på at gå på tur kl. 09.00!!   August: Sommerferien afvikles for os alle. Husk at overholde mødetiderne i sommer månederne, da hele huset kan finde på at gå på tur kl. 09.00!!   September: Smør selv på Rød stue tirsdag d. 1 og smør selv tirsdag d. 29 på Grøn stue. Fotografering af alle mandag d. 28 kl. 09.00. Sommerfest fredag d. 4 kl. 14.30-17.00, for personale, forældre og børn. Hygiejneuge i uge 37- vi har fokus på håndvask.                     Oktober: Smør selv på Rød stue tirsdag d. 6 og smør selv på Grøn stue tirsdag d. 27. Skære græskar/forældrekaffe onsdag d. 28 kl. 14.30-16.00, alle børn medbringer et græskar onsdag morgen, så skærer forældrene det sammen med deres børn, ude under vores halvtag. Vi sørger for the og kaffe. Halloween i uge 44, vi klippe/klistrer og pynter op, bager ”døde fingre” (småkager), laver ”orme med blod” (spaghetti med kødsovs) og klæder os ud fredag d. 30. Obs ingen madpakker fredag d. 30! ((Høstgudstjeneste))   November: Julegaveværksteder og juleklip.   December: Hele huset går til julegudstjeneste, dato følger…. Julemorgenmad fredag d. 11 kl. 07.00-09.00, alle forældre er velkomne til at komme og spise morgenmad i børnehaven, sammen med deres børn. Når man har spist morgenmad, kan man gå i køkkenet og lave en juledekoration. Vi har paptallerkener til dekorationerne, hvis man ønsker at sætte den på en tallerken, skal denne medbringes hjemmefra. Fælles Julefrokost onsdag d. 16 for Rød stue og Grøn stue. Obs ingen madpakker onsdag d. 16. Risengrød onsdag d. 23, hele børnehaven laver risengrød. Lukket torsdag d. 24 og LUKKET dagene mellem jul og nytår.